Hallo, welkom op Breeschoten // kijk eens rustig rond.

Breeschoten is een modern biologisch agrarisch bedrijf. We houden melkkoeien en legkippen op een manier die aandacht heeft voor mens, dier en omgeving. Zo gebruiken wij geen bestrijdingsmiddelen of kunstmatige meststoffen, ook beperken we het gebruik van geneesmiddelen tot het minimum. Zo ontstaat er een grote biodiversiteit op de boerderij en is de kans op residuen van bestrijdingsmiddelen in de voedselketen minimaal.

Alle dieren kunnen, mits het weer het toelaat, dagelijks naar buiten in de wei. Dit geldt niet alleen voor de koeien maar ook voor de kippen. In de stallen is voldoende ruimte voor de dieren om zich vrij rond te bewegen en is voldoende afleiding aanwezig. Zo zijn we in staat om op een diervriendelijke manier melk en eieren te produceren.
Deze extra aandacht vraag natuurlijk meer ruimte en de productie is lager, daardoor zijn de biologische producten in de winkel iets duurder. Een kleine prijs voor een gezond leven en de toekomst van ons en onze kinderen.

Onze dieren

Melkveehouderij

Op Breeschoten worden ongeveer 50 koeien gehouden voor de melkproductie. Deze koeien lopen minimaal 200 dagen per jaar buiten in de wei. De koeien worden twee keer per dag gemolken. Elke dag wordt de hoeveelheid melk per koe en de temperatuur gemeten, zo weten we direct of de koe mogelijk ziek is of wordt. Elke koe krijgt een afgepaste hoeveelheid voeding om haar optimaal fit te houden. De melkproductie en voeding wordt automatisch geregistreerd in een computer systeem.

Pluimveehouderij

Naast de melkkoeien worden op Breeschoten legkippen gehouden voor de productie van consumptie eieren. In verschillende stallen zijn er in totaal .... kippen. Bij goed weer mogen de kippen elke dag naar buiten. Ook binnen in de stal hebben de kippen volop ruimte om rond te scharrelen.

Paarden

Al van oudsher zijn er paarden op de boerderij. Vroeger voor het werk, en daarna voor recreatie en sport. Zo zijn verschillende generaties van de familie Hooyer actief in de paardensport. Het gaat daarbij vooral om de ontspanning en het plezier om samen bezig te zijn.

Hond

Een boerderij is niet compleet zonder hond. Voor het gezeldschap maar ook als bewaking. Op Breeschoten is een traditie van zwarte honden, nu wordt het terein bewaakt door Mac, een zwarte labrador. Mac geeft snel 'alarm' als er wat vreemds aan de hand is, dat kan bezoek zijn maar ook wat vreemds met de dieren.