Historie van Breeschoten

Archeologische vondsten in 1931 van vuursteen afslagen op Breeschoten wijzen op bewoning in deze omgeving meer dan 4000 jaar geleden. Als vuursteen alleen voorkomt dan zegt dat niets over de aanwezigheid van mensen. De afslagen zijn echter gevonden op plaatsen waar ook door vuur gebarsten keien en houtskool aanwezig waren. Houtskool toont aan dat er op die plaats mensen waren, terwijl juist de gebarsten keien die als begrenzing van brandend vuur hebben gediend, de aanwezigheid van hutten en dus bewoning bewijzen. Vuurstenen werktuigen konden gemaakt worden door van een brok vuursteen net zolang stukken af te slaan tot de gewenste vorm overbleef.

Boerderij Breeschoten dateert al van 1636. Op een onderstaande kadastrale kaart van .... is de boerderij met omliggende landerijen te zien.

Op de kaart hieronder is de plattegrond van Breeschoten te zien in de huidige tijd. Het is goed te zien dat de contouren van de verschillende percelen nog vrijwel hetzelfde zijn als honderden jaren geleden. Ook is hier goed te zien dat Breeschoten in een bosrijk gebied ligt en de percelen grotendeels omzoomt zijn met houtwallen. Deze houtwallen geven beschutting aan het wild en vee, en zorgen voor voldoende hout om te genieten van de warmte van een houtkachel.

Een aantal foto’s uit de oude doos